КОНТАКТИ

НЕПИ Проджект уан ЕООД 
Бул. Александър Стамболийски № 103
Район Възраждане 
София 1303,
България

Клиентска информация

Тел: 02/495 21 21 

Infodesk.serdika@npirc.com
http://www.nepirockcastle.com/
Паркинг Бюро Тел: 02/495 21 22