Skip Navigation Links Начало Контакти

Контакти

Клиентска Информация

T:+359 2 495 21 21

ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД
Център Мениджмънт
бул. Ситняково 48, ет.3
София 1505,
България
T:+359 2 495 21 22


www.ece.com


Отдаване под наем на магазини

Свобода Коджаманова
Лизинг Мениджър

Тел: + 359 2 445 21 54
Email: Svoboda.Kodzhamanova@ece.com

Отдаване под наем на щандове, киоски:

Тел: + 359 2 495 21 34
Email: info@serdika-center-sofia.bg


© Copyright, Serdika Center