Банка ДСК

категория : Услуги ниво : -1
В своята над 60-годишна история Банка ДСК е извоювала позицията на лидер в банкирането на дребно, а в последните няколко години се налага и като търсен и предпочитан партньор в сегментите корпоративно банкиране и финансиране на малкия и среден бизнес. Банката разполага с най-голямата клонова мрежа в страната и предлага пълна гама от банкови продукти и услуги за различните клиентски сегменти. Лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги у нас, Банката умело съчетава добри традиции с постоянно обновление. Традиционно една от банките с най-устойчиво представяне и отлични финансови резултати, през годините Банката остана безспорен лидер в банкирането на дребно и една от водещите в сегмента кредитиране.

Банка ДСК предлага разнообразна гама от жилищни и ипотечни кредитни продукти в лева и евро за закупуване, изграждане, довършване, ремонт и подобрения на жилищни имоти, гаражи, имоти с нежилищно предназначение, както и за удовлетворяване на други индивидуални потребности или за погасяване на други кредити и задължения. За улеснение на клиентите Банката предлага и жилищни кредити с повече от една цел, например комбинация от кредит за покупка и кредит за довършителни работи или подобрения, както и комбинация от кредит за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит към друга банка и кредит за довършителни работи или подобрения. Предлагат се различни възможности за издължаване, включително и револвиране за определен период до сумата на погашенията по главницата, за избор на валута по кредитите и за ползване на гратисен период. Банката предоставя прозрачна и подробна информация за начина на определяне на лихвените проценти, зависещи от различните лихвени индекси, и на годишния процент на разходите за всеки индивидуален случай. В зависимост от вида на кредитите срокът за погасяване може да бъде до 25 години.

За да се възползват от промоционалните условия на Банка ДСК по жилищни кредити в момента, клиентите могат да се включат в програма „ДСК Уют“, с условията на която могат да се запознаят на корпоративния сайт на Банката.

Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането ежегодно получават заслужено признание, както у нас, така и в чужбина. Банка ДСК е носител на редица престижни отличия, сред които най-актуалните са „Най-добра банка в България за 2013 г.“ на Фондация "Банки Инвестиции Пари", „Най-добра банка в България за 2014 г.” според специализираното британско списание „Юромъни”.
контакти
Телефон: 02 801 02 53, 02 801 02 54
Факс: 02 841 11 54
покажи магазина на картата Етаж -1