А ти помниш ли как се играе ?

А ти помниш ли как се играе ? Събуди детето в себе си и поиграй. За тези, които не помнят правилата, ето ги и тях:

ГЕОМЕТРИЧНА ПЪТЕКА

Целта е да преминеш от единия до другия край на геометричната пътека само по кръгчетата, квадратчетата или триъгълниците.

ДАМА

Всяки играч по ред хвърля камъче първо в квадрат номер 1, като камъчето не трябва да излиза от очертанията. Ако е на линията (но от вътрешната страна), се казва "косъм" и се счита за успешно хвърляне. После играчът прескача квадратчето с камъчето и се приземява на един крак в следващото. Продължава да скача в останалите квадрати на един крак, като в 4 и 5 скача с двата крака едновременно (по един във всеки квадрат), а така също и в 7, където се обръща и се връща по същия начин. Като стигне до квадратчето с камъчето, се навежда, взема го, прескача го и трябва да хвърля в квадрат номер две. Ако направи грешка, започва следващият по ред играч. Когато някой играч премине всички нива, следва последното: той застава в началото, затваря си очите и трябва да стъпва във всяко квадратче последователно, без да излиза от очертанията му. Като стъпи в първото, останалите сигнализират на играча дали е настъпил някоя от чертите или не и така последователно преминава през всички квадрати. В случай че излезе от някое очертание идва ред на следващия. И така, докато го направи без грешка, когато излиза от играта.

ОХЛЮВ

Първият играч започва да скача на един крак във всяко квадратче, като навлиза по спиралата към центъра на охлюва, където се обръща с подскок и се връща обратно. Ако залитне, има право да се подпре на ръце, но не и да стъпи с другия крак. Не трябва да докосва очертанията. Ако отиде до центъра и се върне без да сгреши, си избира едно квадратче и го маркира като постави в него предмет. Другите играчи са длъжни да го прескачат.

ЛАБИРИНТ

Целта е да се премине от входа до изхода на лабиринта без да се настъпват очертанията.

МОРСКИ ШАХ

Играе се от двама играчи, като всеки избира своя форма пионки. Всеки на свой ред поставя по една пионка в полето. Целта е да се подредят три пионки в един ред, една колона или по диагонал. Който подреди първи тройка, е победител.

ШАХМАТ

Стъпка 1. Как се подрежда полето

В началото на играта шахматното поле е изложено, така че всеки играч има бяло (или светло) поле в долния си десен ъгъл. Шахматните фигури се нареждат по един и същ начин всеки път. Вторият ред (или ранг) е запълнен с пешки. Топовете отиват в ъглите, след това конете до тях, последвани от офицерите, и най-накрая дамата, която винаги отива на поле, съответстващо на цвета й (бяла дама на бяло, черна дама на черно), а царят – на оставащото поле.

Стъпка 2. Как се движат шахматните фигури

Всяка от 6-те различни фигури се движи по различен начин. Фигурите не могат да преминават през други фигури (въпреки че конят може да прескача други фигури) и никога не могат да се движат върху поле, заето от собствена фигура. Въпреки това, те могат да бъдат преместени, така че да заемат мястото на противникова фигура, която след това е заловена. Фигурите обикновено се преместват на позиции, където могат да вземат други фигури (чрез поставяне на тяхното поле и след това заменяйки ги), да защитават свои собствени фигури в случай на залавяне, или контролират важни полета в играта.

Как се движи Царят:

Царят е най-важната фигура, но е една от най-слабите. Царят може да се движи само с по един квадрат във всяка посока - нагоре, надолу, настрани и по диагонал. Царят никога не може да бъде преместван под шах (където може да бъде взет). Когато царят се атакува от друга фигура, това се нарича "шах".

Как се движи Царицата:

Царицата е най-силната фигура. Тя може да се движи в която и да е права посока - напред, назад, настрани или по диагонал – доколкото е възможно, стига да не минава през някоя от собствените си фигури. И, както с всички други фигури, ако царицата вземе фигура на противника – нейният ход приключва.

Как се движи Топът:

Топът може да се движи с неограничен брой полета, но само напред, назад и настрани. Топовете са особено силни фигури, когато се защитават един другиго и работят заедно.

Как се движи Офицерът:

Офицерът може да се движи колкото надалеч иска, но само по диагонал. Всеки офицер започва на един цвят (бял или черен) и винаги трябва да остане на този цвят. Офицерите работят добре заедно, защото покриват взаимните си слабости.

 

Как се движи Конят:

Конете се движат по много различен начин от другите фигури - две квадратчета в една посока, и след това още едно след завъртане на 90 градуса, точно във формата на буквата "Г". Конете също са единствените фигури, които могат да прескачат други фигури.

Как се движи Пешката:

Пешките са необичайни, тъй като се движат и вземат по различни начини: те се движат напред, но вземат по диагонал. Пешките могат да се движат само с по едно поле, освен ако не е техният първи ход, когато те могат да се придвижат напред с две полета. Пешките могат да вземат само фигури на едно поле по диагонал пред тях. Те никога не могат да се движат или да вземат назад. Ако има друга фигура директно пред някоя пешка, тя не може да се придвижи напред или да вземе тази фигура.