Събития

Събития

Заедно за по-добро образование

Фондация „Заедно в час“ е създадена през 2010 г. и работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които допринасят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.
В рамките на програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” участниците получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности. През това време те имат възможност да се запознаят директно с предизвикателствата и начините за подобрение в системата. След това продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в различни професионални сфери. Сред тях са ефективно преподаване и училищно лидерство; социално предприемачество; публични политики и др. 

До момента през програмата са преминали успешно 412 души, а през учебната 2020/2021г. като преподаватели първа и втора година в училище ще влязат повече от 150 учители в 16 области в страната.

„Заедно в час“ работи още за създаването и разпространението на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобряване на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности. Организацията изгражда силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмата и ключови партньори от всички сектори, за да разработва и предлага нови политики и практики за подобряване на образованието у нас и за успеха на всяко дете. 

Какво e предизвикателството, пред което сме изправени?

Близо половината от българските младежи не разбират смисъла на това, което четат. Десетки хиляди деца прекъсват всяка година образованието си, а всеки пети младеж в България нито учи, нито работи. Липсата на квалифицирана работна ръка възпрепятства растежа на българския бизнес. Българската образователна система страда от недостиг на способни и мотивирани хора, които да работят за подобряване на тази реалност.Всеки петимладеж в България нито учи, нито работи, а делът на неактивните младежи от населението в групата 15–24 г. е един от най-високите в Европейския съюз.

  • 47% са учениците под базовото равнище на четивна грамотност в България. Това е най-ниският резултат за страна в ЕС.
  • В природните науки 47% от учениците в България не покриват минималните нива на функционална грамотност.
  • 44% e делът на учениците, които не покриват минималното ниво по математика, точно 20% над средното за ОИСР.
  • 0% от учениците с по-нисък социално-икономически профил* са сред най-високо представящите се в четенето в България през 2018 г.*
  • 16.3хил.ученици са напуснали общо-образователните училища, от които 13.9 хил. са се обучавали в основното образование.

Качеството на образованието е един от най-важните фактори за постигането на траен икономически растеж и активно гражданско общество. В „Заедно в час“ вярваме, че добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният капитал за положителна промяна в образованието и път към справянето с всички тези предизвикателства. Затова търсим, обучаваме и развиваме уменията на хората, които искат да допринесат за качественото образование за всяко дете в България – образование, което създава работеща икономика и здраво общество.

В момента

На PAZAR в Сердика Център

На PAZAR в Сердика Център

Сердика Център откри първи по рода си в България собствен концептуален магазин - PAZAR. 

Сердика Център и

Сердика Център и "Капачки за бъдеще"

обединяват усилия в името на добрата кауза. Вече можеш да откриеш пунк за събиране на пластмасови капачки, а ако следиш социалните ни мрежи ще разбереш, каква кауза ще подкрепим. 

Предстоящи

Подаряваме 10 000 дръвчета

Подаряваме 10 000 дръвчета

Вземи безплатно своето дръвче, засади го, където пожелаеш и помогни на тази зелена кауза да достигне до заветния първи милион. 

Да празнуваме морето с WWF

Да празнуваме морето с WWF

Есенно време ни хваща носталгия за морето. Но решихме да не ѝ се поддаваме, а да го пренесем до нас. И да го отпразнуваме! Защото 31-ви октомври е Денят на...