От 11.01.2019 е в сила допълнително намаление за вече намалени артикули.

От 11.01.2019 е в сила допълнително намаление за вече намалени артикули.