Приготви се - Акция 2 започва сега!

Приготви се - Акция 2 започва сега! 

С новите герои, предложенията безброй, впусни се в щури игри.