Детайлите са всичко, момичета.

Детайлите са всичко, момичета. 
Тези черни обувки изглеждат изключително леки.