Central Cooperative Bank

Central Cooperative Bank

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги.

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги.
Офисът на банката, които се намира на територията на Седика Център, дава възможност за бързо и качестено обслужване на своите клиенти.