Bottega del Sarto

Bottega del Sarto

Ботега Дел Сарто е важна италианска марка , вдъхновена от изисканата  италиа н ска шивашка традиция , призната в цял свят с високо то си  качест в о .

Колекциите Ботега Дел Сарто предлагат много повече от "перфектния костюм", те също включват вечерни костюми, ежедневни и дрехи от Джърси, аксесоари и парфюми, насочени към съвременния и космополитен бизнесмен.Сливането на минало, настояще и бъдеще характеризира новата ера на марката " Ботега Дел Сарто ", която продължава своята еволюция, като пише нова глава в своята история.