Политика за „бисквитки“
Политика за „бисквитки“

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ

 

Общата правна рамка, уреждаща защитата на личните данни, е Общият регламент за защита на личните данни № 679/2016 ("ОРЗД"), приложим в Европейския съюз. Настоящата Политика за бисквитките е в съответствие с изискванията, посочени в ОРЗД.

Настоящата Политика за бисквитките ("Политика за бисквитките") описва различните видове бисквитки, които се използват във връзка с интернет страницата, притежавана и управлявана от NE Property BV ("Интернет страницата").

За популяризирането на Търговския център, включително чрез Интернет страницата, NE Property BV си сътрудничи със следните структури на NEPI Rockcastle Group: Сердика Център ("Търговски център"), NEPI Investment Management SRL ("NIM") и Marketing Advisers SRL ("MA"). От гледна точка на управлението на Вашите лични данни, горепосочените структури на NEPI Rockcastle Group действат като съвместни администратори, съгласно член (26) от ОРЗД.

NE Property BV, Търговският център, NIM и МА са част от групата NEPI Rockcastle Group и за целите на настоящата политика ще бъдат наричани заедно "NEPI Rockcastle Group" или "съвместните администратори". Когато в настоящата Политика за бисквитките се използва "Ние", "Наши", това се отнася за NEPI Rockcastle Group.

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

"Интернет бисквитка" (известна още като "бисквитка за браузър”, "HTTP бисквитка" или бисквитка) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който се съхранява на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на потребителя което позволява достъп до интернет.

Бисквитките се инсталират чрез браузъра (например Internet Explorer, Firefox, Chrome). След като бъдат инсталирани, бисквитките имат определен срок на живот и остават "пасивни", което означава, че не съдържат софтуер, вируси или шпионски софтуер и няма да получат достъп до информацията на твърдия диск на потребителя, на чието оборудване са инсталирани.

Бисквитката се състои от две части: име и съдържание или стойност на бисквитката.

 КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

Използваме бисквитки, за да подобрим употребата на интернет страницата и нейната функционалност, както и за да разберем по-добре как посетителите използват интернет страницата и предлаганите им услуги.

Съхраняването на "бисквитките" ни осигурява лесен и удобен начин за персонализиране и подобряване на мобилното приложение и способства да направим следващото Ви посещение по-приятно.

NEPI Rockcastle Group не използва бисквитки, за да събира лична информация, като например Вашето име, но може да свърже информацията, съдържаща се в "бисквитката", с Вашата лична информация, събрана по друг начин (например чрез формуляри за регистрация).

КАК МОГА ДА УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИТЕ?

Блокиране на бисквитките

Имате възможност да приемете използването на бисквитки, което ще Ви позволи при посещение на интернет страницата да използвате всички функции без ограничения. Не е възможно да се откажат строго необходимите бисквитки, тъй като това може да повлияе на на алгоритъма за взаимодействие с потребителя и функционалността при използването на интернет страницата.

Блокирането на други бисквитки няма да повлияе на потребителския Ви опит или функционалност при използването на интернет страницата. Ако откажете използването на всички бисквитки, първичните бисквитки и бисквитките на трети страни ще бъдат дезактивирани. Първичните бисквитки също ще бъдат изтрити. Няма да можем да изтрием бисквитките на трети страни. По тази причина ще трябва лично да изтриете бисквитките на трети страни. Това може да бъде направено от настройките на вашия браузър.

 Дезактивиране и/или изтриване на бисквитките чрез Вашия браузър

Алтернативно и/или допълнително можете да промените настройките за бисквитките чрез Вашия интернет браузър. Вашият интернет браузър дава възможност да променяте настройките за бисквитките. Тези настройки на браузъра за бисквитките обикновено се намират в менюто “options”, “tools” или “preferences” (опции, инструменти или предпочитания) на Вашия интернет браузър. Можете също така да направите справка в менюто “Help” (Помощ) на браузъра. Различните браузъри могат да използват различни механизми за дезактивиране на бисквитките.

Настройки за бисквитки в Internet Explorer

Настройки за бисквитки в Microsoft Edge

Настройки за бисквитки във Firefox

Настройки за бисквитки в Chrome за настолен компютър/лаптоп

Настройки за бисквитки в Chrome за Android

Настройки за бисквитки в Safari

По отношение на настройките на браузъра за изтриване на предишни бисквитки, важат същите принципи, както при забраняването на нови бисквитки чрез настройките на браузъра. Следвайте съответните инструкции за Вашия браузър, както са описани по-горе.

Съществуват онлайн инструменти за изтриване на всички бисквитки, останали от посетени от Вас интернет страници, като например  www.allaboutcookies.org.

Когато посещавате тази интернет страница от други компютри, ще трябва отново да промените настройките си.

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Строго необходимите бисквитки осигуряват функции, без които няма да можете да използвате тази интернет страница, и гарантират, наред с другото, че когато имате достъп до функциите на интернет страницата, ще видите версия, която има широколентова връзка за количеството данни, съответстваща на интернет връзката, която използвате. Освен това, ако сменяте страниците, такава бисквитка ще изпълнява функцията за превключване от http към https. Също така, бисквитките от този тип съхраняват и вашия избор относно използването на бисквитки на нашата интернет страница.

Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:

– бисквитки, използвани единствено за целите на интернет комуникацията;

– строго необходими бисквитки, за да можем да предоставяме изрично изискваните от Вас услуги (т.е. ако тези бисквитки бъдат дезактивирани, няма да можем да Ви предоставим изрично изискваната услуга).

Използването на строго необходимите бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на легитимните ни интереси да осигурим правилното функциониране, достъп и техническа употреба на интернет страницата и да Ви предоставим услугите, които изрично сте поискали.

Статистически бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа информация за работата на интернет страницата (например за отчитане на посещенията, изходящия трафик). Тази категория може да включва и бисквитки на трети страни.

Използването на статистически бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на легитимните ни интереси за подобряване на съдържанието на интернет страницата и кампаниите, провеждани на интернет страницата, както и да оценим по-добре показателите за ефективност (KPI) на търговските кампании, провеждани през нашата интернет страница.

 Маркетингови бисквитки: Тези бисквитки позволяват на интернет страницата да съхранява Вашите избори и да Ви предоставя подобрени и по-персонализирани функции. Тази категория може да включва и бисквитки на трети страни.

 СЪГЛАСИЕ ЗА МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

NEPI Rockcastle Group възнамерява да използва бисквитки за маркетингови цели, но е необходимо Вашето съгласие. Щракнете върху бутона “Save Settings” (Запазване на настройките), за да ги приемете, или върху бутона “Manage Settings” (Управление на настройките), за да научите повече за категориите използвани бисквитки и да ограничите използването на определени категории бисквитки.

Въпреки че бисквитките, намиращи се на интернет страницата, обикновено не съдържат лична информация, доколкото информацията, съдържаща се в бисквитката, е свързана с Вашата лична информация, събрана по друг начин (например чрез формуляри за регистрация), дружествата от групата NEPI Rockcastle ще действат като съвместни администратори в съответствие с член 26 от ОРЗД.

Съвместните администратори ще си сътрудничат въз основа на своето споразумение и ще гарантират, че правата Ви се спазват изцяло, независимо от това към кой съвместен администратор е отправено искането за упражняване на правата.

В тази връзка можете да упражните някое от правата, посочени в раздела  Права на субектите на данни  с изключение на правото да възразите срещу обработването, тъй като обработването не се основава на легитимния интерес на съвместните администратори.

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Можете да изберете категориите на конкретните бисквитки, използвани на тази интернет страница.

С изключение на категорията бисквитки, които са строго необходими за функционирането на интернет страницата, можете да приемете или да откажете използването на бисквитки за всяка категория бисквитки, като преместите селектора в края на всеки ред в полето, което ще се появи на екрана при достъп до опцията “MANAGE SETTINGS” (Управление на настройките), включена в банера, сигнализиращ за използването на бисквитки, който се показва при първия Ви достъп до интернет страницата. Няма да използваме други категории бисквитки, с изключение на тези, които са строго необходими за правилното функциониране на интернет страницата, ако изберете да не използвате тези категории бисквитки.

Всеки път, когато Ви предлагаме да приемете или откажете използването на категориите бисквитки", Ви предоставяме основната информация, която трябва да знаете, за да направите своя избор: категориите бисквитки, идентичността на оператора на данни, дали има категории "бисквитки", които са постоянни или сесийни, дали тази категория бисквитки е основна бисквитка или бисквитка на трета страна (с изключение на строго необходимите бисквитки [тези "бисквитки" винаги са първични]) и дали личните Ви данни се предават извън рамките на Европейското икономическо пространство.

След като се съгласите с използването на дадена категория "бисквитки", можете да се върнете към избора си и да дезактивирате бисквитките (освен тези, които са строго необходими за функционирането на тази интернет страница), както следва

(i) чрез достъп до опцията “MANAGE SETTINGS” (УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТРОЙКИТЕ), включена в банера, сигнализиращ за използването на "бисквитки", който се показва при първия Ви достъп до интернет страницата;

(ii) чрез достъп до постоянната връзка "COOKIE POLICY & SETTINGS” (ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ), разположена в списъка в долната част на интернат страницата, достъпен на всяка страница на интернат страницата.

 ПРОМЕНИ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Тази политика за бисквитите е променена на 18.07.2022 г.

 

СТРОГО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Това са бисквитки, които би искал да вземеш със себе си на пустинен остров. Най-общо казано, те са важни данни за основните функционалности на уебсайта, без да включват лични данни. Чрез тях, уебсайта може да бъде използван чрез активиране на основни функции, като например навигация на страницата и достъп до сигурни части на уебсайта. Важно е да се знае, че уебсайта не може да функционира правилно без тези бисквитки, следователно те не могат да бъдат деактивирани от нашата система.

 

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

СРОК

СОБСТВЕНИК

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

ci_session

Запазва отговорите на потребителите в страницата. Тази бисквитка е зададена по подразбиране в config.php в папка config в CodeIgniter.

2 години

Търговския център

n.a.

cookieconsent_status

Запазва съгласието на потребителите за използване на бисквитките по време на ползване на страницата.

1 година

Търговския център

n.a.

csrftoken

Тази бисквитка се асоциира с платформата за уеб програмиране Django за python. Използва се за да пази уебсайта от aтаки за фалшифициране на заявки между сайтове.

1 година

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

 

СТАТИСТИЧЕСКИ БИСКВИТКИ

Бихме желали да Ви предложим изживяване, което е възможно най-релевантно за Вас, като анонимно събраната статистическа и аналитична информация ни помага да разберем как комуникирате със сайта, когато го посещавате и съответно да подобрим нашите услуги и съдържание.

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

СРОК

СОБСТВЕНИК

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

Google Analytics

_ga

_gid

_utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmx

__utmxx

__utmz

__gads

_gat_gtag_UA[id]:

Google Analytics

_ga, 2 години

_gid, 24 часа

_utma, 2 години

__utmb, 1 ден

__utmc, Сесийна

__utmt, 1 ден

__utmx, 18 месеца

__utmxx, 18 месеца

__utmz, 6 месеца

__gads, Различно

_gat_gtag_UA[id]:, 1 минута

 

Тези бисквитки ни позволяват да събираме информация за това как посетителите използват този уебсайт и да засечем възможни проблеми със сърфирането. Google Analytics съхранява информация за страниците, които сте посетили, колко време сте сърфирали в уебсайта, как сте стигнали до уебсайта и кои части на страниците сте посетили. Не се съхранява лична информация, следователно не може да бъде идентифициран ползвателя.

Уебсайта използва Google Analytics да засече дали удовлетворява очакванията на ползвателя и да приоритизира усъвършенстването на процесите. Google предоставя повече информация за бисквитките в своите страници Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Google също предоставя “add-on”, който Ви позволява да изключите Google Analytics, независимо от страниците, които посещавате.

2 години

24 часа

2 години

1 ден

Сесийна

1 ден

18 месеца

18 месеца

6 месеца

Различно

1 минута

 

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Facebook Tracking pixel

Събира информация за взаимодействието на потребителите с уебсайта, чрез линкове във Facebook (преглед на страници, попълване на регистрационна форма чрез Facebook, действия на страниците, като натискане на бутони).

Сесийна

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

МАРКЕТИНГ БИСКВИТКИ

Вие сте уникални и ние харесваме това. Следователно, бихме желали да ви представим само намаления и събития, които са избрани според вашите предпочитания и интереси. Тъй като не вярваме в спам или в ненужните реклами, маркетинг бисквитките ни помагат да ви предложим съответните персонализирани търговски съобщения, така че може да се радвате на всичко, което най Ви подхожда.

 

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

СРОК

СОБСТВЕНИК

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

Facebook

fr

tr

c_user, datr, pl, sb, spin, xs

Facebook

fr, 3 месеца

tr, Сесийна

c_user, datr, pl, sb, spin, xs, Сесийна

Тази бисквитка е настроена от Facebook да показва съответните реклами на потребителите и да измерва и подобрява рекламите. Бисквитката също проследява поведението на потребителя в страниците, които имат Facebook pixel или са пренасочени от Facebook.

Използва се от Facebook за да доставя серия от рекламни продукти, като наддавания от рекламодатели трети лица в реално време.

Събира информация за комуникацията с уебсайта на потребителите, които реагират на уебсайта чрез връзки с Facebook (гледания на страници, попълване на регистрационна форма чрез включване във Facebook, действия в страниците, като натискане на бутони).

3 месеца

Сесийна

Сесийна

 

Facebook

https://www.facebook.com/ policies/cookies/

YouTube

YSC

GPS

VISITOR_INFO1 _LIVE
yt-remote-cast-installed
yt-remote-connected-devices
yt-remote- device-id
yt-remote-fast-check-period
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga

YouTube

YSC, Сесийна

GPS, 30 минути

VISITOR_INFO1 _LIVE, 5 месеца
yt-remote-cast-installed, Сесийна
yt-remote-connected-devices, Постоянна
yt-remote- device-id, Постоянна
yt-remote-fast-check-period, Сесийна
yt-remote-session-app, Сесийна
yt-remote-session-name, Сесийна
LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga, Различно (между 6 месеца и 10 години)

Тази бисквитка е настроена от YouTube и се използва за да следи гледанията на видеата.

Тази бисквитка е настроена от YouTube и регистрира уникален идентификационен номер за да следи потребителите на база географското им местоположение.

Тази бисквитка е настроена от YouTube. Използва се за да следи информацията за YouTube видеата в уебсайта.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Тези бисквитки са настроени от YouTube. YouTube събира данни за потребителя, които са събрани от профилните му данни от други услуги на Google, за да се показва таргетирана реклама на посетителите на уебсайта от широк кръг от собствените му сайтове и други уебсайтове. Тези бисквитки могат да съхраняват предпочитания на потребителя и могат да бъдат използвани за да се персонализира рекламното съдържание.

Сесийна

30 минути

5 месеца
Сесийна
Постоянна
Постоянна
Сесийна
Сесийна
Сесийна
Различно (между 6 месеца и 10 години)

 

Google

www.google.com/policies/privacy/

Google DoubleClick, YSC

Използвана от Google DoubleClick за да регистрира и докладва действията на потребителя в уебсайта след преглеждане или кликване върху рекламите с цел измерване на ефикасността на реклама и да представи таргетирани реклами на потребителя.

1 година

Google DoubleClick

www.google.com/policies/privacy/