Политика за „бисквитки“
Политика за „бисквитки“

Общият регламент за защита на данните № 679/2016 („ОРЗД“) представлява общата правна рамка, регламентираща защитата на лични данни, прилагана в Европейския съюз, а тази Политика относно бисквитките следва изискванията на ОРЗД.

Настоящата Политика относно бисквитките (“Политика относно бисквитките”) описва различните видове бисквитки, използвани във връзка с уебсайта, притежаван и поддържан от “НЕПИ Проджект уан” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър под ЕИК: 204490849, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. „Ситняково“ № 48, Сердика Офиси, ет. 3 („НЕПИ Проджект уан“). Непи Проджект уан действа като администратор на лични данни.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

„Интернет бисквитка“ (термин, известен като „браузър бисквитка“ или „НТТР бисквитка“, или „бисквитки“) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на компютър, мобилно устройство или друго устройство на потребителя, чрез което той осъществява достъп до интернет.

Бисквитките се инсталират посредством заявка, издадена от даден уеб сървър до браузър (например Internet Explorer, Firefox, Chrome). След като веднъж бъдат инсталирани, бисквитките имат определен живот и остават „пасивни“ в смисъл, че не съдържат софтуер, вируси или спайуер и нямат достъп до информация на твърдия диск на потребителя, на чието оборудване са инсталирани.

Бисквитката се състои от две части:

  • • име; и
  • • съдържание или стойност на бисквитката.

 

КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

НЕПИ Проджект уан използва бисквитки, за да подобри ползването и функционалността на уебсайта и да разбере по-добре как посетителите използват уебсайта и предлаганите от него услуги.

Съхранението на бисквитки на Вашия компютър ни предлага лесен и удобен начин да персонализираме или подобрим Вашето сърфиране из нашите уебсайтове и да направим следващото Ви посещение още по-приятно.

НЕПИ Проджект уан не използва бисквитки, за да събира лична информация, като например Вашето име. Въпреки това, ние можем да свържем информация, съдържаща се в бисквитка с Ваша лична информация, събрана чрез други средства (например формуляр за регистрация).

 

КАК УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИTE?

 

Блокиране на бисквитките

Вие имате избор да приемете употребата на бисквитки, което ще Ви позволи да използвате всички функционалности на сайта без ограничения, когато посещавате нашия Уебсайт. Ако блокирате употребата на строго необходимите бисквитки, това може да засегне сърфирането на потребителя и функционалността на уебсайта.

Блокирането на други бисквитки може да не засегне Вашето сърфиране, докато ползвате Уебсайта. Ако отхвърлите ползването на всички бисквитки, основните бисквитки и бисквитките на трети лица ще бъдат деактивирани. В допълнение към това, основните бисквитки ще бъдат изтрити. Ние няма да можем да изтрием бисквитките на трети лица. Следователно трябва лично да изтриете бисквитките на трети лица. Това може да стане от настройките на Вашия браузър.

 

Деактивиране и/или изтриване на бисквитки чрез Вашия браузър

Като алтернатива и/или в допълнение към това, можете да променяте настройките за бисквитки чрез Вашия интернет браузър. Вашият интернет браузър Ви позволява да промените настройките за бисквитките. Тези браузър настройки за бисквитки обикновено са налични в менюто на браузъра: „опции“, „инструменти“ или „предпочитания“. Също така можете да се консултирате и с менюто „Помощ“ на Вашия браузър. Различните браузъри може да имат различни механизми за деактивиране на бисквитките.

Настройки на бисквитките в Internet Explorer

Настройки на бисквитките в Microsoft Edge

Настройки на бисквитките във Firefox

Настройки на бисквитките в Chrome for Desktop

Настройки на бисквитките в Chrome for Android

Настройки на бисквитките в Safari

По отношение на настройките на браузъра за изтриване на предишните бисквитки, се прилагат същите принципи, каквито при деактивиране на нови бисквитки чрез настройките на браузъра. Моля, следвайте приложимите инструкции на своя браузър, както са посочени по-горе.

Има онлайн инструменти, които могат да изтрият всички бисквитки, които са останали от уебсайтовете, които сте посетили, като www.allaboutcookies.org.

Когато посещавате нашия Уебсайт от други компютри, Вие ще трябва да промените настройките отново.

 

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Строго необходимите бисквитки гарантират функции, без които няма да можете да използвате този Уебсайт и гарантират, че наред с другото, когато получите достъп до функционалностите на даден уебсайт, ще видите версия, която има широколентова връзка на количеството данни, съответстващи на интернет връзката, която използвате. В допълнение към това,  ако смените страниците, тази бисквитка ще изпълни функцията от превключване  от http на https. Допълнително, бисквитките от този вид съхранят Вашето решение относно употребата им в нашия Уебсайт.

Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:

  • • бисквитки, използвани изключително с цел предаването на съобщения през интернет;
  • • строго необходими бисквитки, за да можем да Ви предоставим услугите, които изрично сте заявили (т.е. ако тези бисквитки бъдат деактивирани, няма да можем да Ви предоставим конкретната услуга, която сте изискали).

Употребата на строго необходими бисквитки за горепосочените цели се базира на нашите легитимни интереси да гарантираме правилното функциониране, достъпа до и техническата употреба на Уебсайта и да Ви предоставим конкретните услуги, които сте заявили.

Статистически бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистически данни за представянето на уебсайта (т.е. за преброяване на посещенията, източници на трафик). Тази категория може да включва бисквитки на трети лица.

Употребата на Статистически бисквитки за целите, описани по-горе се основава на нашите легитимни интереси да подобрим съдържанието на Уебсайта и да оценим по-добре показателите за ефективност (KPI) на  търговските кампании, провеждани на Уебсайта.

Маркетингови бисквитки: Тези бисквитки позволяват на Уебсайта да запамети Вашите избори, които правите и Ви предоставя подобрени и поперсонализирани характеристики. Тази категория може да включва бисквитки на трети лица.

 

СЪГЛАСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ БИСКВИТКИ

Проджект уан възнамерява да използва бисквитки за маркетингови цели, но ни трябва Вашето съгласие за тази цел. Изберете бутона „Запис на настройките“, за да ги приемете или бутона „Управляване на настройките“ за повече информация относно категориите използвани бисквитки и за ограничаване на употребата на определени категории бисквитки.

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Вие може да избирате категорията специфични бисквитки, използвани на този Уебсайт.

Освен за категориите бисквитки, които са строго необходими за функционирането на Уебсайта, можете да приемете или отхвърлите употребата на всяка една категория бисквитки, като преместите селектора в края на всяка редица в полето с опциите, което се появява на екрана чрез достъпа до бутона „УПРАВЛЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ“, включен в банера, сигнализиращ за употребата на бисквитки, появяващ се при първото ви посещение на Уебсайта. Ние няма да използваме други категории бисквитки, освен тези които са строго необходими за нормалното функциониране на Уебсайта, ако изберете да не използвате тези категории бисквитки.

Всеки път, когато Ви бъде предложено да приемете или да откажете употребата на категории бисквитки, ние Ви предоставяме основната информация, която Ви е необходима, за да направите своя избор: категории бисквитки, самоличността на администратора на данни, дали има категории бисквитки, които реферират към постоянни или сесийни бисквитки, дали тази категория бисквитки е основна или на трето лице (освен строго необходимите бисквитки [които са винаги основни]) и дали Вашите лични данни се прехвърлят извън Европейската икономическа зона.

След като сте се съгласили да използвате категориите бисквитки, можете да се върнете към своя избор и да деактивирате бисквитките (освен строго необходимите за функционирането на този Уебсайт), както следва:

  • • като използвате опцията „УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТРОЙКИТЕ“, включена в банера, сигнализиращ употребата на  бисквитки, появяващ се при първото Ви посещение на Уебсайта;
  • • като изберете постоянната връзка  „ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ“, която се намира в долната част на Уебсайта, на всяка страница от него.

 

ИЗМЕНЕНИE НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Настоящата Политика относно бисквитките е изменена на 27.10.2020г.

Всички изменения на тази Политика относно бисквитките ще Ви бъдат съобщени предварително преди промените да влязат в сила.

 

СТРОГО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Това са бисквитки, които би искал да вземеш със себе си на пустинен остров. Най-общо казано, те са важни данни за основните функционалности на уебсайта, без да включват лични данни. Чрез тях, уебсайта може да бъде използван чрез активиране на основни функции, като например навигация на страницата и достъп до сигурни части на уебсайта. Важно е да се знае, че уебсайта не може да функционира правилно без тези бисквитки, следователно те не могат да бъдат деактивирани от нашата система.

 

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

СРОК

СОБСТВЕНИК

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

ci_session

Запазва отговорите на потребителите в страницата. Тази бисквитка е зададена по подразбиране в config.php в папка config в CodeIgniter.

2 години

Търговския център

n.a.

cookieconsent_status

Запазва съгласието на потребителите за използване на бисквитките по време на ползване на страницата.

1 година

Търговския център

n.a.

csrftoken

Тази бисквитка се асоциира с платформата за уеб програмиране Django за python. Използва се за да пази уебсайта от aтаки за фалшифициране на заявки между сайтове.

1 година

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

 

СТАТИСТИЧЕСКИ БИСКВИТКИ

Бихме желали да Ви предложим изживяване, което е възможно най-релевантно за Вас, като анонимно събраната статистическа и аналитична информация ни помага да разберем как комуникирате със сайта, когато го посещавате и съответно да подобрим нашите услуги и съдържание.

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

СРОК

СОБСТВЕНИК

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

Google Analytics

_ga

_gid

_utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmx

__utmxx

__utmz

__gads

_gat_gtag_UA[id]:

Google Analytics

_ga, 2 години

_gid, 24 часа

_utma, 2 години

__utmb, 1 ден

__utmc, Сесийна

__utmt, 1 ден

__utmx, 18 месеца

__utmxx, 18 месеца

__utmz, 6 месеца

__gads, Различно

_gat_gtag_UA[id]:, 1 минута

 

Тези бисквитки ни позволяват да събираме информация за това как посетителите използват този уебсайт и да засечем възможни проблеми със сърфирането. Google Analytics съхранява информация за страниците, които сте посетили, колко време сте сърфирали в уебсайта, как сте стигнали до уебсайта и кои части на страниците сте посетили. Не се съхранява лична информация, следователно не може да бъде идентифициран ползвателя.

Уебсайта използва Google Analytics да засече дали удовлетворява очакванията на ползвателя и да приоритизира усъвършенстването на процесите. Google предоставя повече информация за бисквитките в своите страници Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Google също предоставя “add-on”, който Ви позволява да изключите Google Analytics, независимо от страниците, които посещавате.

2 години

24 часа

2 години

1 ден

Сесийна

1 ден

18 месеца

18 месеца

6 месеца

Различно

1 минута

 

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Facebook Tracking pixel

Събира информация за взаимодействието на потребителите с уебсайта, чрез линкове във Facebook (преглед на страници, попълване на регистрационна форма чрез Facebook, действия на страниците, като натискане на бутони).

Сесийна

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

МАРКЕТИНГ БИСКВИТКИ

Вие сте уникални и ние харесваме това. Следователно, бихме желали да ви представим само намаления и събития, които са избрани според вашите предпочитания и интереси. Тъй като не вярваме в спам или в ненужните реклами, маркетинг бисквитките ни помагат да ви предложим съответните персонализирани търговски съобщения, така че може да се радвате на всичко, което най Ви подхожда.

 

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ЦЕЛ

СРОК

СОБСТВЕНИК

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА

Facebook

fr

tr

c_user, datr, pl, sb, spin, xs

Facebook

fr, 3 месеца

tr, Сесийна

c_user, datr, pl, sb, spin, xs, Сесийна

Тази бисквитка е настроена от Facebook да показва съответните реклами на потребителите и да измерва и подобрява рекламите. Бисквитката също проследява поведението на потребителя в страниците, които имат Facebook pixel или са пренасочени от Facebook.

Използва се от Facebook за да доставя серия от рекламни продукти, като наддавания от рекламодатели трети лица в реално време.

Събира информация за комуникацията с уебсайта на потребителите, които реагират на уебсайта чрез връзки с Facebook (гледания на страници, попълване на регистрационна форма чрез включване във Facebook, действия в страниците, като натискане на бутони).

3 месеца

Сесийна

Сесийна

 

Facebook

https://www.facebook.com/ policies/cookies/

YouTube

YSC

GPS

VISITOR_INFO1 _LIVE
yt-remote-cast-installed
yt-remote-connected-devices
yt-remote- device-id
yt-remote-fast-check-period
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga

YouTube

YSC, Сесийна

GPS, 30 минути

VISITOR_INFO1 _LIVE, 5 месеца
yt-remote-cast-installed, Сесийна
yt-remote-connected-devices, Постоянна
yt-remote- device-id, Постоянна
yt-remote-fast-check-period, Сесийна
yt-remote-session-app, Сесийна
yt-remote-session-name, Сесийна
LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga, Различно (между 6 месеца и 10 години)

Тази бисквитка е настроена от YouTube и се използва за да следи гледанията на видеата.

Тази бисквитка е настроена от YouTube и регистрира уникален идентификационен номер за да следи потребителите на база географското им местоположение.

Тази бисквитка е настроена от YouTube. Използва се за да следи информацията за YouTube видеата в уебсайта.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Съхранява предпочитанията на потребителя към YouTube видеата.

Тези бисквитки са настроени от YouTube. YouTube събира данни за потребителя, които са събрани от профилните му данни от други услуги на Google, за да се показва таргетирана реклама на посетителите на уебсайта от широк кръг от собствените му сайтове и други уебсайтове. Тези бисквитки могат да съхраняват предпочитания на потребителя и могат да бъдат използвани за да се персонализира рекламното съдържание.

Сесийна

30 минути

5 месеца
Сесийна
Постоянна
Постоянна
Сесийна
Сесийна
Сесийна
Различно (между 6 месеца и 10 години)

 

Google

www.google.com/policies/privacy/

Google DoubleClick, YSC

Използвана от Google DoubleClick за да регистрира и докладва действията на потребителя в уебсайта след преглеждане или кликване върху рекламите с цел измерване на ефикасността на реклама и да представи таргетирани реклами на потребителя.

1 година

Google DoubleClick

www.google.com/policies/privacy/