Отдаване на търговски площи

Манол Гойгаджиев
Лизинг Мениджър
Тел.: +359 2 445 21 53
Email: Manol.Goygadjiev@nepirockcastle.com 

Отдаване на щандове и киоски


Изпратете вашето запитване на:
Екатерина Стойчева
Email: Ekaterina.Stoycheva@nepirockcastle.com   
Тел.: +359 2 495 21 26