Пазарувай сигурно
Пазарувай сигурно

Безопасността на нашите клиенти е наш приоритет! Виж всички мерки, които сме предприели за твоето безопасно пазаруване. #safeshopping

 

Дезинфекция: Извършване на основна дезинфекция преди отваряне на обекта и периодична през работното време. На всеки 2 седмици цялостна дезинфекция на общи части включително и на вентилационната система.

Дезинфектанти за клиентите, осигурени от нас на всички ключови точки в мола (входове, тоалетни, зона за хранене, бюро Информация)

Стелки, напоени с дезинфектант на всички входове на мола

В търговския център използваме естествена вентилация и климатизацията работи изцяло с външен въздух, включително и подменяме регулярно филтрите им

Дистанция – поставена маркировка за ограничаване струпване на хора в критични точки (банкомати, зона за хранене, асансьори и т.н.) и в общите части

Взети предпазни мерки за всички наши служители и подизпълнители - маски, ръкавици, мерене на температура, защитна преграда на бюро Информация

Информационна кампания в мола - табели и стикери навсякъде в Сердика Център с цел информираността на нашите клиенти относно мерките за безопасност

Намаляване седящите зони за безопасността на клиентите