Пазарувай безопасно
Пазарувай безопасно

Уважаеми клиенти,

Считано от 04.08.2022г. и съгласно заповед РД-01-248/ 03.08.2022, издадена от Столична Регионална Здравна Инспекция, 
носенето на предпазна маска в магазините, както и спазването на дистанция от най-малко 1,5 м. на територията на целия търговки център са абсолютно задължителни.

Безопастността на нашите клиенти остава приоритет за нас и ви молим да се съобразите с новите изисквания.

 #safeshopping

Пазарувай сигурно
Пазарувай отговорно